Tag Archives: туризъм

croppedimage1026552-header-images-2

МИГ с проектна идея по INTERREG Romania – Bulgaria

СНЦ „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” ще се включи с проектно предложение по третата покана на програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VA Romania – Bulgaria. Предвида се кандидатстването даПрочетете повече…

СНЦ „МИГ ЛИДЕР” кандидатства по процедура “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

СНЦ „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” инициира участие с проект по Процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” на ОП РЧР. Инициираният проект от Сдружението щеПрочетете повече…

img_4119

Информационна среща в с. Каран Върбовка

На 24.11.2016 година в Ресторант „Димят”, с. Каран Върбовка, община Две Могили, се проведе информационна среща. Преди събитието бе посетен Каранвърбовският манастир “Св. Марина”. Манастирът “Света Марина” е място, което е съхранилоПрочетете повече…

img_3699

Работна среща в с. Нисово

На 17.11.2016 година във Винарна „Райнов” и хотел „Черният щъркел”, с. Нисово, община Иваново, област Русе, се проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията. Преди началото на мероприятието, бе разгледана ВинарнаПрочетете повече…