Tag Archives: стратегия за местно развитие

img_4018

Видео репортаж – Информационна среща в с. Мечка

Скоро ви информирахме за проведената на 23.11. Информационна среща в с.Мечка. От тук може да гледате изготвения видеорепортаж за нея:

european-union-flag

Публикуван е първият вариант на орнограма, обхващаща цели, приоритети и специфични цели на СМР

Публикуван е първи вариант на цели, приоритети, специфични цели по мерки за Стратегия за местно развитие на МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново. Вариантът е изготвен въз основа на анализаПрочетете повече…

front-ed

Информационен семинар – с. Кошов

На 29.10.2016 г. в хотел “Русенски Лом”, с. Кошов в изпълнение на Договор № РО-50-85/17.08.2016 по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСРПрочетете повече…