Tag Archives: социално предприемачество

gerb-wide

Обновена е секция “Информационни материали”

Секцията “Информационни материали”, в която публикуваме брошурите, които разпространяваме сред местната общност, е вече обновена. Може да се запознаете с акцентите от Стратегията за местно развитие на СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територияПрочетете повече…

oprchr_soctsialno_predpriemachestvo

Публикувана е мярка “Развитие на социалното предприемачество” от ОП “РЧР” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане Мярка “Развитие на социалното предприемачество” от ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигуриПрочетете повече…