Tag Archives: селскостопанска

Подмярка 16.1

Подмярка 16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост Приоритетни области, към които подмярката има принос Списък на приоритетните области: 2А; 4А;Прочетете повече…