Tag Archives: развитие

Мярка 16

Мярка 16. Сътрудничество Правно основание Чл. 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013; чл. 6 от Регламент за изпълнение на Комисията – проект от 18.12.2013 г. Обосновка на мярката Подкрепата по мярката сеПрочетете повече…

oprchr_soctsialno_predpriemachestvo

Публикувана е мярка “Развитие на социалното предприемачество” от ОП “РЧР” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане Мярка “Развитие на социалното предприемачество” от ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигуриПрочетете повече…