Tag Archives: публично ползване на инфраструктура за отдих

Подмярка 7.5

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура В рамките на тази подмярка ще се подпомагат: Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудванеПрочетете повече…

gerb-wide

Обновена е секция “Информационни материали”

Секцията “Информационни материали”, в която публикуваме брошурите, които разпространяваме сред местната общност, е вече обновена. Може да се запознаете с акцентите от Стратегията за местно развитие на СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територияПрочетете повече…