Tag Archives: презентация

Презентация “Водено от общностите местно развитие”

Представяме на вниманието Ви презентация на тема “Водено от общностите местно развитие”, подготвена от г-н Стефан Спасов, началник на отдел “Лидер” към дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ. Презентацията може даПрочетете повече…

Презентация за СМР на Две Могили и Иваново

Запознайте се с особеностите на региона на общините Две могили и Иваново и структурата на Стратегията за местно развитие на СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” като изтеглите презентациятаПрочетете повече…

innovation-mind-map-by-paul-foreman

МИГ и ОП “Иновации и конкурентоспособност”

Във връзка с предстоящото публикуване на мерки от Стратегията за местно развитие по ОП “Иновации и конкурентоспособност”, предлагаме на вниманието Ви информация, с която целим да Ви помогнем да изберете най-добрите възможности,Прочетете повече…