Tag Archives: покана

Покана за свикване на Общото събрание на МИГ

Уважаеми членове на Общото събрание, уведомяваме Ви, че Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 10.02.2017 от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Иваново на основание чл. 26, ал. 1Прочетете повече…

shapka

Срещи през декември и януари

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 СНЦ „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” ПОКАНА СНЦ „МИГ лидер на територияПрочетете повече…