Tag Archives: покана

Покана за свикване на общо събрание

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на МИГ “ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” на основнание на чл. 26, ал. 1 от Устава за устройството и дейността на “МИГПрочетете повече…

logo

Информационна среща за подмярка 19. 2

СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” и Областният информационен център – гр. Русе имат удоволствието да Ви поканят на информационна среща за подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамкитеПрочетете повече…

Покана за свикване на Общото събрание на МИГ

Уважаеми членове на Общото събрание, уведомяваме Ви, че Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 10.02.2017 от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Иваново на основание чл. 26, ал. 1Прочетете повече…

shapka

Срещи през декември и януари

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 СНЦ „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” ПОКАНА СНЦ „МИГ лидер на територияПрочетете повече…