Tag Archives: МИГ

Публикувана е за обсъждане мярка “Развитие на клъстери“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 Публикувана е за обсъждане мярка “Развитие на клъстери“ на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Мярката цели: Предоставяне на подкрепа заПрочетете повече…

bombina_bombina_%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b0_%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0

Публикувана е за обсъждане мярка 109 от ОП „Опазване на околната среда и водите” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ от ОП „Опазване на околната среда и водите” 2014-2020 г. Mярката цели: „ПодобряванеПрочетете повече…

img_3577

Състоя се обучение на екипа на МИГ в с. Щръклево

На 29 октомври 2016 г. в с.Щръклево, в сградата на Културния дом, се състоя обучение на екипа на „МИГ Лидер на територия Две Могили –Иваново”. На срещата, освен представители на МИГ, присъстваПрочетете повече…

ivanovo-1

Информационна среща в с. Иваново

На 28.10. 2016г. в сградата на Читалището на с. Иваново се проведе информационна среща – поредното от редица публични събития, свързани с изпълнението на Договор № РО-50-85/17.08.2016 в изпълнение на Подмярка 19.1.Прочетете повече…

ed-3522

Eднодневно обучение в с. Пиргово

Днес, на 28.10. 2016, в Културния център на с. Пиргово се проведе еднодневно обучение за екипа на МИГ, включително представители на партньорите на тема „Стратегическо планиране”. На обучението се обсъдиха въпроси, свързаниПрочетете повече…

img_3488

Информационна конференция в гр. Две Могили

На 27.10.2016 г. в ресторант “Сънрайз” в гр. Две Могили се проведе информационна конференция – поредното от редица публични събития, свързани с изпълнението на Договор № РО-50-85/17.08.2016 в изпълнение на Подмярка 19.1.Прочетете повече…

img_3459

Проведе се първата работна SWOT среща

Проведе се първата SWOT среща на “МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО На 26.10.2016 г. в Народно Читалище “Христо Ботев”, с. Тръстеник, област Русе, се проведе първата работна SWOT срещаПрочетете повече…

%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0

ВОМР И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Безвъзмездна финансова помощ (БФП): 100% от общите допустими разходи Допустими бенефициенти: Юридически лица с нестопанска цел (вкл. местните групи), общини, научни институти.   Ресурси за ВОРМ Максимален размер на БФП .За  оперативнаПрочетете повече…

306-800-0

ВОМР И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020

  4.1 Ръководено от общностите местно развитие   Описание на подхода за използване на инструментите на ръководеното от общностите местно развитие и принципите за определяне на областите, в които те ще бъдатПрочетете повече…