Tag Archives: МИГ лидер на територия Две Могили и Иваново

img_3967

Информационна среща в с. Кацелово

На 23.11.2016 година в Пенсионерски клуб, с. Кацелово, община Две Могили, област Русе, се проведе информационна среща. На срещата присъстваха: местни лидери от с. Кацелово; хора от третата възраст и читалищни дейциПрочетете повече…

Информационна конференция – 27.10 – гр. Две Могили

img_3808

Еднодневно обучение в с. Острица

На 18.11.2016 година в Пенсионерски клуб, с. Острица, община Две Могили, се проведе еднодневно обучение за местни лидери. На срещата присъстваха: местни лидери; хора от третата възраст и читалищни дейци; земеделски стопаниПрочетете повече…

img_3699

Работна среща в с. Нисово

На 17.11.2016 година във Винарна „Райнов” и хотел „Черният щъркел”, с. Нисово, община Иваново, област Русе, се проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията. Преди началото на мероприятието, бе разгледана ВинарнаПрочетете повече…

img_3667

Информационен семинар в Две Могили

На 17.11.2016 година, в Заседателната зала на сградата на община Две могили, се състоя еднодневен информационен семинар. На срещата присъстваха: кметове на населени места от община Две могили, общински съветници, работещи вПрочетете повече…

oprchr_soctsialno_predpriemachestvo

Публикувана е мярка “Развитие на социалното предприемачество” от ОП “РЧР” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане Мярка “Развитие на социалното предприемачество” от ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигуриПрочетете повече…

bigstock-construction-worker-happy-woma-48155657

Публикувана е мярка “Добри и безопасни условия на труд” от ОП “РЧР” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка “Добри и безопасни условия на труд” от ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Мярката цели: Подобряване на работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасниПрочетете повече…

istock-detska-gradina_0

Публикувана е за обсъждане мярка от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. През последните десетилетия в рамките на институциите наПрочетете повече…