Tag Archives: МИГ ЛИДЕР Две Могили и Иваново

РИОСВ се произнесе с Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на стратегията на МИГ.

В съответствие с разпоредбите на чл. 15, т. 1 и т. от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредба на ЕО (ДВ бр.Прочетете повече…

%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-2-1-1200x440

Предложени са първите мерки по СМР

Предложени са първите мерки по СМР (Стратегия за местно развитие) на МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ПО ОП “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”: Мярка: “Повишаване брояПрочетете повече…