Tag Archives: местни лидери

Подмярка 8.7

Подмярка 8.7. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти Мярката ще се прилага на територията на цялата страна само в недържавните горски територии; • ПроизводствотоПрочетете повече…

img_3967

Информационна среща в с. Кацелово

На 23.11.2016 година в Пенсионерски клуб, с. Кацелово, община Две Могили, област Русе, се проведе информационна среща. На срещата присъстваха: местни лидери от с. Кацелово; хора от третата възраст и читалищни дейциПрочетете повече…

img_3808

Еднодневно обучение в с. Острица

На 18.11.2016 година в Пенсионерски клуб, с. Острица, община Две Могили, се проведе еднодневно обучение за местни лидери. На срещата присъстваха: местни лидери; хора от третата възраст и читалищни дейци; земеделски стопаниПрочетете повече…

img_3699

Работна среща в с. Нисово

На 17.11.2016 година във Винарна „Райнов” и хотел „Черният щъркел”, с. Нисово, община Иваново, област Русе, се проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията. Преди началото на мероприятието, бе разгледана ВинарнаПрочетете повече…