Tag Archives: местна стратегия

Подмярка 8.7

Подмярка 8.7. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти Мярката ще се прилага на територията на цялата страна само в недържавните горски територии; • ПроизводствотоПрочетете повече…

Подмярка 7.6

Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с ВПС, включително съответните социално-икономически аспекти, както иПрочетете повече…

dsc_0078

Състоя се Общо събрание на СНЦ

На 10.02.2017 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на община Иваново се състоя общо събрание на СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново”. На заседанието присъстваха членовете на ОбщотоПрочетете повече…

img_3667

Изготвен е Доклад с резултати от анкетните проучвания

Докладът с резултатите може да бъде изтеглен от тук: ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ.

Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие в гр. Две Могили – КИС 13

img_3577

Състоя се обучение на екипа на МИГ в с. Щръклево

На 29 октомври 2016 г. в с.Щръклево, в сградата на Културния дом, се състоя обучение на екипа на „МИГ Лидер на територия Две Могили –Иваново”. На срещата, освен представители на МИГ, присъстваПрочетете повече…

img_3488

Информационна конференция в гр. Две Могили

На 27.10.2016 г. в ресторант “Сънрайз” в гр. Две Могили се проведе информационна конференция – поредното от редица публични събития, свързани с изпълнението на Договор № РО-50-85/17.08.2016 в изпълнение на Подмярка 19.1.Прочетете повече…