Tag Archives: мерки

Презентация за СМР на Две Могили и Иваново

Запознайте се с особеностите на региона на общините Две могили и Иваново и структурата на Стратегията за местно развитие на СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” като изтеглите презентациятаПрочетете повече…

8-7

Публикува се за обсъждане подмярка 8.7

Във връзка с изявено желание на потенциалните бенефициенти в хода на провеждане на информационните срещи и конференции, СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново”, публикува за обсъждане включването на подмяркаПрочетете повече…

%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-2-1-1200x440

Предложени са първите мерки по СМР

Предложени са първите мерки по СМР (Стратегия за местно развитие) на МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ПО ОП “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”: Мярка: “Повишаване брояПрочетете повече…

img_4018

Информационна среща в с. Мечка

На 23.11.2016 година, във Винарски комплекс “Seven Generations”, с. Мечка, община Иваново, област Русе, се проведе информационна среща. На срещата присъстваха: кметове на населени места от община Иваново, общински съветници, служители наПрочетете повече…

img_3667

Информационен семинар в Две Могили

На 17.11.2016 година, в Заседателната зала на сградата на община Две могили, се състоя еднодневен информационен семинар. На срещата присъстваха: кметове на населени места от община Две могили, общински съветници, работещи вПрочетете повече…

производствен капацитет

Публикувана е за обсъждане мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Мярката цели постиганеПрочетете повече…

Публикувана е за обсъждане мярка “Развитие на клъстери“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 Публикувана е за обсъждане мярка “Развитие на клъстери“ на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Мярката цели: Предоставяне на подкрепа заПрочетете повече…

bombina_bombina_%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b0_%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0

Публикувана е за обсъждане мярка 109 от ОП „Опазване на околната среда и водите” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ от ОП „Опазване на околната среда и водите” 2014-2020 г. Mярката цели: „ПодобряванеПрочетете повече…