Tag Archives: инвестиции в земеделските стопанства

gerb-wide

Обновена е секция “Информационни материали”

Секцията “Информационни материали”, в която публикуваме брошурите, които разпространяваме сред местната общност, е вече обновена. Може да се запознаете с акцентите от Стратегията за местно развитие на СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територияПрочетете повече…

46eb046e82defe667b1384dcad70ae58

Публикувана е за обсъждане подмярка “Инвестиции в земеделските стопанства”

Публикувана е за обсъждане мярка 4.1 – “Инвестиции в земеделските стопанства” на Мярка М 4 – “Инвестиции в материални активи”. Специфичните цели на мярката са: преструктуриране и развитие на наличните материални мощностиПрочетете повече…