Tag Archives: Две Могили

ed-3522

Eднодневно обучение в с. Пиргово

Днес, на 28.10. 2016, в Културния център на с. Пиргово се проведе еднодневно обучение за екипа на МИГ, включително представители на партньорите на тема „Стратегическо планиране”. На обучението се обсъдиха въпроси, свързаниПрочетете повече…

img_3488

Информационна конференция в гр. Две Могили

На 27.10.2016 г. в ресторант “Сънрайз” в гр. Две Могили се проведе информационна конференция – поредното от редица публични събития, свързани с изпълнението на Договор № РО-50-85/17.08.2016 в изпълнение на Подмярка 19.1.Прочетете повече…

img_3459

Проведе се първата работна SWOT среща

Проведе се първата SWOT среща на “МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО На 26.10.2016 г. в Народно Читалище “Христо Ботев”, с. Тръстеник, област Русе, се проведе първата работна SWOT срещаПрочетете повече…

%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0

ВОМР И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Безвъзмездна финансова помощ (БФП): 100% от общите допустими разходи Допустими бенефициенти: Юридически лица с нестопанска цел (вкл. местните групи), общини, научни институти.   Ресурси за ВОРМ Максимален размер на БФП .За  оперативнаПрочетете повече…

306-800-0

ВОМР И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020

  4.1 Ръководено от общностите местно развитие   Описание на подхода за използване на инструментите на ръководеното от общностите местно развитие и принципите за определяне на областите, в които те ще бъдатПрочетете повече…