Tag Archives: Божидар Борисов

Общинските съвети на Иваново и Две могили подкрепиха СМР на МИГ

Общинските съвети на Две могили и Иваново подкрепиха Стратегията на СНЦ “МИГ ЛИДЕР Две могили и Иваново” като се задължиха да осигурят над 3% от финансовите ресурси за кандидатстване по Мярка 19.2Прочетете повече…

Обучение на местните лидери в гр. Две Могили

На 13.01.2017 г. в Заседателната зала на Община Две Могили се проведе последното обучение по дейност 2.2 от Графика за провеждане на информационни срещи и обучения на СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територияПрочетете повече…

darik

Ролята на МИГ за провеждане на европейска политика в селските райони – интервю за Дарик радио

На информационната среща в с. Мечка, проведена на 23.11. 2016 г., председателят на УС Драгомир Драганов, заместник – областният управител на област Русе Станимир Станчев и кметът на община Две Могили –Прочетете повече…

img_4018

Информационна среща в с. Мечка

На 23.11.2016 година, във Винарски комплекс “Seven Generations”, с. Мечка, община Иваново, област Русе, се проведе информационна среща. На срещата присъстваха: кметове на населени места от община Иваново, общински съветници, служители наПрочетете повече…

Информационна конференция – 27.10 – гр. Две Могили