производствен капацитет

Публикувана е за обсъждане мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Мярката цели постиганеПрочетете повече…

Публикувана е за обсъждане мярка “Развитие на клъстери“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 Публикувана е за обсъждане мярка “Развитие на клъстери“ на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Мярката цели: Предоставяне на подкрепа заПрочетете повече…

bombina_bombina_%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b0_%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0

Публикувана е за обсъждане мярка 109 от ОП „Опазване на околната среда и водите” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ от ОП „Опазване на околната среда и водите” 2014-2020 г. Mярката цели: „ПодобряванеПрочетете повече…

img_3577

Състоя се обучение на екипа на МИГ в с. Щръклево

На 29 октомври 2016 г. в с.Щръклево, в сградата на Културния дом, се състоя обучение на екипа на „МИГ Лидер на територия Две Могили –Иваново”. На срещата, освен представители на МИГ, присъстваПрочетете повече…

front-ed

Информационен семинар – с. Кошов

На 29.10.2016 г. в хотел “Русенски Лом”, с. Кошов в изпълнение на Договор № РО-50-85/17.08.2016 по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСРПрочетете повече…

ivanovo-1

Информационна среща в с. Иваново

На 28.10. 2016г. в сградата на Читалището на с. Иваново се проведе информационна среща – поредното от редица публични събития, свързани с изпълнението на Договор № РО-50-85/17.08.2016 в изпълнение на Подмярка 19.1.Прочетете повече…

ed-3522

Eднодневно обучение в с. Пиргово

Днес, на 28.10. 2016, в Културния център на с. Пиргово се проведе еднодневно обучение за екипа на МИГ, включително представители на партньорите на тема „Стратегическо планиране”. На обучението се обсъдиха въпроси, свързаниПрочетете повече…

img_3488

Информационна конференция в гр. Две Могили

На 27.10.2016 г. в ресторант “Сънрайз” в гр. Две Могили се проведе информационна конференция – поредното от редица публични събития, свързани с изпълнението на Договор № РО-50-85/17.08.2016 в изпълнение на Подмярка 19.1.Прочетете повече…

img_3459

Проведе се първата работна SWOT среща

Проведе се първата SWOT среща на “МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО На 26.10.2016 г. в Народно Читалище “Христо Ботев”, с. Тръстеник, област Русе, се проведе първата работна SWOT срещаПрочетете повече…

ПОКАНА

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 СНЦ „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” ПОКАНА СНЦ „МИГ лидер на територияПрочетете повече…