Разгледайте новата секция в сайта ни “Икономика на територията” – там ще намерите кратка информация и снимков материал от предприятия, регистрирани на територията на МИГ и разпределени в три категории: Места за настаняване. Места за развлечение, Промишленост и търговия.
Всеки, регистриран на територията може да се включи, за да спомогне да илюстрираме икономическият сектор по-добре – свържете се с нас на имейл mig_dvemogili_ivanovo@abv.bg или в лично съобщение на Фейсбук страницата ни като ни предоставите снимков материал и кратко представяне на дейността ви в 2-3 изречения.

Места за настаняване
Места за развлечение
Търговия и промишленост