КИС 13: Информационна конференция в гр. Две Могили – 27.10.2016 г.

КИС 13: Информационна среща в с. Мечка – 23. 11. 2016 г.

Дарик Радио: Информационна среща в с. Мечка – 23.11.2016 г.
Ролята на МИГ за провеждане на европейска политика в селските райони – Интервю
darik

Обществено обсъждане на СМР във фирма “Великови” – гр. Две Могили

Обществено обсъждане на СМР във с. Божичен, къща за гости “Авлига”:

Заключителна пресконференция – Община Иваново: