gulubovo_2

Подкрепа за предучилищното възпитание на деца в неравностойно положение

Публикувана е за обсъждане мярка „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” от ОП “Наука и образованиеПрочетете повече…

производствен капацитет

Публикувана е за обсъждане мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Мярката цели постиганеПрочетете повече…

Публикувана е за обсъждане мярка “Развитие на клъстери“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 Публикувана е за обсъждане мярка “Развитие на клъстери“ на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Мярката цели: Предоставяне на подкрепа заПрочетете повече…

bombina_bombina_%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b0_%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0

Публикувана е за обсъждане мярка 109 от ОП „Опазване на околната среда и водите” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ от ОП „Опазване на околната среда и водите” 2014-2020 г. Mярката цели: „ПодобряванеПрочетете повече…

img_3577

Състоя се обучение на екипа на МИГ в с. Щръклево

На 29 октомври 2016 г. в с.Щръклево, в сградата на Културния дом, се състоя обучение на екипа на „МИГ Лидер на територия Две Могили –Иваново”. На срещата, освен представители на МИГ, присъстваПрочетете повече…

front-ed

Информационен семинар – с. Кошов

На 29.10.2016 г. в хотел “Русенски Лом”, с. Кошов в изпълнение на Договор № РО-50-85/17.08.2016 по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСРПрочетете повече…

ivanovo-1

Информационна среща в с. Иваново

На 28.10. 2016г. в сградата на Читалището на с. Иваново се проведе информационна среща – поредното от редица публични събития, свързани с изпълнението на Договор № РО-50-85/17.08.2016 в изпълнение на Подмярка 19.1.Прочетете повече…

ed-3522

Eднодневно обучение в с. Пиргово

Днес, на 28.10. 2016, в Културния център на с. Пиргово се проведе еднодневно обучение за екипа на МИГ, включително представители на партньорите на тема „Стратегическо планиране”. На обучението се обсъдиха въпроси, свързаниПрочетете повече…

img_3488

Информационна конференция в гр. Две Могили

На 27.10.2016 г. в ресторант “Сънрайз” в гр. Две Могили се проведе информационна конференция – поредното от редица публични събития, свързани с изпълнението на Договор № РО-50-85/17.08.2016 в изпълнение на Подмярка 19.1.Прочетете повече…

img_3459

Проведе се първата работна SWOT среща

Проведе се първата SWOT среща на “МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО На 26.10.2016 г. в Народно Читалище “Христо Ботев”, с. Тръстеник, област Русе, се проведе първата работна SWOT срещаПрочетете повече…