Покана за свикване на общо събрание

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на МИГ “ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” на основнание на чл. 26, ал. 1 от Устава за устройството и дейността на “МИГПрочетете повече…

РИОСВ се произнесе с Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на стратегията на МИГ.

В съответствие с разпоредбите на чл. 15, т. 1 и т. от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредба на ЕО (ДВ бр.Прочетете повече…

Покана за свикване на Общото събрание на МИГ

Уважаеми членове на Общото събрание, уведомяваме Ви, че Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 10.02.2017 от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Иваново на основание чл. 26, ал. 1Прочетете повече…

shapka

Срещи през декември и януари

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 СНЦ „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” ПОКАНА СНЦ „МИГ лидер на територияПрочетете повече…

ПОКАНА

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 СНЦ „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” ПОКАНА СНЦ „МИГ лидер на територияПрочетете повече…