logo

СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” и Областният информационен център – гр. Русе имат удоволствието да Ви поканят на информационна среща за подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР (Водено от общностите местно развитие). Срещата ще се състои на 06.07.2017(четвъртък), от 13,00 часа в конферентната зала на читалището в село Иваново. Лектор ще е г-н Стефан Спасов, началник на отдел “ЛИДЕР” към дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХГ.
Програмата на събитието, както и повече информация за него, може да намерите в прикачената по-долу Покана и Програма.
Молим желаещите да вземат участие да потвърдят участието си до 04.06.2017 г. на електронната поща на Областният информационен център – oic_ruse@abv.bg.

Покана за събитието
Програма на събитието